vax

Ut ur drömmen


Jag drömde en natt att jag hällde vax i filmjölk.

Jag provade.

Nu häller jag vax i vatten.

Jag smälter vaxet, häller och fångar det under vattenytan där jag sedan formar skulpturerna.


”Ut ur drömmen” och "Transformation" är verk där vaxskulpturerna tillsammans svävar och samspelar i en större formation. På närmare håll kan varje skulptur bära en egen historia.


Copyright © All Rights Reserved