Tröskel av glas

Tröskel av Glas


Hur närmar man sig det ogreppbara? det undflyende?

Hur kan man uttrycka sig kring något som inte ryms i orden? Kan det anas i mellanrummet?


Mina fingeravtryck nöts ner av den råa ytan. Jag borrar igenom glasbit efter glasbit. Glas i en främmande skepnad, skapad från de vardagliga buteljer vi kasserat. Expanderat, skrovligt och så ogästvänligt att det används för att täta råtthål.

Jag trär en porös massa, för någon att tränga in i, eller ut ur.

Undersöker tröskeln. Mötet. Mellan här och där. Mellan det kända och det okända.

Överskridandet lockar och avskräcker.

Jag trär, glasbit efter glasbit.Material:

Skumglas, en industriell produkt för bygg- och markanläggning, av återvunnet glas

Metalltråd, från återvunnen elkabel

GlaspärlorInstallationen var en del av utställningen Helig, Helig är bilden

i Konsthallen St Anna och Trosa Lands kyrka, juni 2019

Copyright © All Rights Reserved