En flik av himlen - Öja kyrka

Till återinvigningen av Öja Kyrka i Småland, 16 dec 2012, ombads jag att ta fram en symbol som skulle finnas kvar i kyrkorummet som en påminnelse om tiden för renoveringen och de tankar som då fanns i församlingen.

"En flik av Himlen" var temat för återinvigningen, en berättelse om att himmelriket

- nåden, kärleken och heligheten - finns inom oss och att vi genom att dela våra erfarenheter tillsammans kan förstå mer.


Glasobjektet var i fyra delar. Under återinvigningsceremonin delade församlingsbor i olika åldersgrupper med sig tankar om vad himmelriket kan stå för i deras vardag, i Öja 2012. Delarna sammanfördes i mittgången och efter gudstjänsten blev de åter förenade till ett glasstycke, nu med ett kors i mitten. Copyright © All Rights Reserved